Inflacja w 2022 i 2023 roku Oto najnowsze prognozy analityków

1:42 pm

Na Lewicę 11 proc., na Konfederację 9 proc. A na Bezpartyjnych Samorządowców 2 proc. – wynika z sondażu Social Changes zrealizowanego w dniach od 6 do 9 października 2023 r.

W efekcie ma to powstrzymać spadek aktywności gospodarczej wynikającej ze zmniejszenia zapotrzebowania przez pandemię COVID-19. Prognozowanie inflacji na przyszłość jest zadaniem trudnym i z gruntu obarczonym ryzykiem błędu. Na inflację wpływa wiele czynników zewnętrznych, związanych z sytuacją geopolityczną na świecie, jak również kierunki polityki monetarnej, ekonomicznej i socjalnej w kraju. Najnowsze dane o inflacji w Polsce nie nastrajają optymistycznie. Nie tylko utrzymał się wzrostowy trend, ale inflacja gwałtownie przyśpieszyła osiągając najwyższe wyniki w XXI w. Inflacja po raz pierwszy w bieżącym stuleciu przekroczyła 10% (według danych GUS za marzec – 11%) i od tego czasu niezmiennie odnotowujemy dwucyfrową inflację w Polsce.

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na poziom inflacji jest zwiększenie podaży towarów i usług. W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw inwestuje w automatyzację procesów produkcyjnych oraz rozwija swoją infrastrukturę logistyczną. Dzięki temu możliwe staje historie handlowców z wnp się uzyskanie większej wydajności przy mniejszych kosztach produkcji. Z reguły wskaźnik inflacji wahał się w przedziale ok. 2-5% w ujęciu rok do roku. Oznacza to, że o taką też mniej więcej wartość, co roku, wzrastały koszty towarów i życia w Polsce.

Analityk rynków finansowych i gospodarki. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 20-letnim stażem. Jest trzykrotnym laureatem prestiżowego konkursu Narodowego Banku Polskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Co oznacza żarówka na LinkedIn?

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Oznacza to, że za te same produkty i usługi trzeba płacić więcej niż wcześniej. Inflacja jest mierzona za pomocą wskaźnika cen, który porównuje ceny w różnych okresach czasu.

  • Osobną kwestią pozostają ceny paliw, które we wrześniu były
    aż o 35,4% wyższe niż przed rokiem.
  • Podkreślono, że polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, jednocześnie NBP nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.
  • Nie da się zaprzeczyć, że obecnie pogoda obchodzi się z nami łagodnie – w momencie pisania tego tekstu za oknem widzę czyste niebo i +12 stopni Celsjusza, choć przecież 30 grudnia mógłby padać śnieg przy -20 stopniach.

Polski Instytut Ekonomiczny twierdzi, że jeszcze pod koniec tego roku będziemy musieli się mierzyć z dwucyfrową inflacją bazową (średnio 11.1 proc.) “To prawie o dwa punkty procentowe więcej niż szacowaliśmy w grudniu” – wyjaśniają analitycy. I dodali, że “hamowanie inflacji bazowej w 2023 r. będzie stopniowe”. Inflacja pozostanie z nami na dłużej.

Znów stać nas na nieco więcej – płace w Polsce ponownie realnie rosną

Przede wszystkim należy wspomnieć o polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Od dłuższego czasu bank centralny utrzymuje niskie stopy procentowe oraz prowadzi program luzowania ilościowego poprzez skup aktywów finansowych – głównie obligacje państwowe. “Drastyczne podwyżki stóp procentowych, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatniego roku, będą z dużą siłą oddziaływały w przyszłym roku na gospodarkę i ewidentnie widzimy, że już to się dzieje” – dodała.

Wiceprezes NBP: inflacja zacznie silnie spadać od marca; na koniec 2023 r. będzie jednocyfrowa

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych zanotowały wzrost o 8,2 proc. W skali roku i jednocześnie spadły prognoza forex dla 15.10.2018-19.10.2018-forex o 0,4 proc. Nośniki energii podrożały o 9,9 proc. W skali roku i zanotowały spadek cen o 0,8 proc.

Jeśli VAT na żywność nie wzrośnie, inflacja wiosną będzie poniżej 4 proc.

“Odwrócenie cyklu zapasów obniży import, podobnie zadziała stabilizacja sytuacji na rynkach surowcowych. W średnim terminie sytuacja ulegnie poprawie, chociaż „po drodze” deficyt obrotów bieżących może zbliżyć się do 5 proc. PKB” – napisano. Ekonomiści PKO BP uważają, że skutki energetycznego kryzysu nie ominą polskiej gospodarki, która weszła w fazę hamowania, a w 1h23 znajdzie się w technicznej recesji. “Jednocześnie można oczekiwać, że w drugiej połowie 2023 r. nastąpi pewne przyspieszenie tempa wzrostu PKB, wspierane inwestycjami publicznymi oraz poprawą koniunktury za granicą, choć wzrost PKB pozostanie umiarkowany” – dodano.

Miliard złotych na “spichlerz Polski”. Sasin pokazał plany Krajowej Grupy Spożywczej

W każdym przypadku, inflacja jest ważnym wskaźnikiem, który należy monitorować i brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji finansowych. Innym czynnikiem, który może wpłynąć na spadek inflacji, jest spadek cen surowców. W przypadku, gdy ceny surowców spadają, ceny produktów końcowych również spadają, co prowadzi do spadku inflacji. W 2023 roku można spodziewać się spadku cen surowców, co może wpłynąć na spadek inflacji. Według listopadowej projekcji szczyt inflacji przypada na pierwszy kwartał 2023 roku.

Trudno jest jednoznacznie przewidzieć, czy wspomniane powyżej działania rzeczywiście zostaną zrealizowane, albo czy rząd poczyni jednoczesne oszczędności w innych obszarach budżetu. Wojna za wschodnią granicą uderzała w Polskę w minionym miesiącu także przez pryzmat osłabienia złotego (które w sporej mierze złagodniało pod koniec roku), co również jest czynnikiem proinflacyjnym ze względu na towary importowane. Jak pokazały ostatnie miesiące, drożejąca na światowych rynkach ropa (powodów do tego w obecnych realiach może być mnóstwo) w połączeniu ze słabnącym złotym to idealna mieszanka paliwowa dla polskiej inflacji. Wpływ na ceny na świecie miał będzie przede wszystkim przebieg spowolnienia gospodarczego w czołowych gospodarkach, głównie w USA i Chinach (to jednak temat na osobny artykuł).

To efekt wyhamowania presji cenowej na dobra importowane. Ponadto NBP zakłada wyższe tempo wzrostu sprzedaży za granicę, dzięki stopniowemu ożywieniu w otoczeniu gospodarczym. Pozytywnie na eksport oddziaływać będzie również konkurencyjny kurs złotego w stosunku do euro. Autorzy zastrzegli jednocześnie, że zarysowany scenariusz makroekonomiczny obarczony jest wysoką niepewnością, a głównym jej czynnikiem dla koniunktury oraz procesów cenowych na świecie, w tym w Polsce, w 2023 r. Jest przyszła sytuacja geopolityczna, a także skala i trwałość zaburzeń w funkcjonowaniu światowej i europejskiej gospodarki wywołanych zbrojną agresją Rosji na Ukrainę.

W kolejnych kwartałach wszystkie komponenty inflacji będą maleć, w szczególności spadnie dynamika wzrostu cen żywności i energii. Inflacja bazowa utrzyma się na podwyższonym poziomie przez cały następny nowe korzyści dla użytkowników mt5 rok. Przede wszystkim, warto zauważyć, że inflacja jest zjawiskiem złożonym, które zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na inflację jest podaż i popyt.

Jednak inni eksperci są bardziej optymistyczni i przewidują, że inflacja w 2023 roku może się obniżyć. Wzrost cen surowców może ustabilizować się, a koszty produkcji mogą się zmniejszyć. Ponadto, działania podejmowane przez bank centralny i rząd w celu kontrolowania inflacji mogą przynieść pozytywne efekty.